کتاب: سلام ہو ابراہیم پر | شہید ابراہیم ہادی کی داستان زندگی

صفحہ 167 تا 179

مصنف: ابراہیم ہادی ثقافتی مرکز
مترجم : محمد اشرف متو