کتاب: سلام ہو ابراہیم پر | شہید ابراہیم ہادی کی داستان زندگی

صفحہ 222 تا 235

مصنف: ابراہیم ہادی ثقافتی مرکز
مترجم : محمد اشرف متو