کتاب: سلام ہو ابراہیم پر | شہید ابراہیم ہادی کی داستان زندگی

صفحہ 236 تا 249

مصنف: ابراہیم ہادی ثقافتی مرکز
مترجم : محمد اشرف متو