کتاب: سلام ہو ابراہیم پر | شہید ابراہیم ہادی کی داستان زندگی

صفحہ 250 تا 263

مصنف: ابراہیم ہادی ثقافتی مرکز
مترجم : محمد اشرف متو