کتاب: سلام ہو ابراہیم پر | شہید ابراہیم ہادی کی داستان زندگی

صفحہ 264 تا 276

مصنف: ابراہیم ہادی ثقافتی مرکز
مترجم : محمد اشرف متو