مجلس عزا
برسی شہید سردار قاسم سلیمانی
آغا سید مبشر حیدر زیدی
بمقام: مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار ملیر، کراچی
29 دسمبر 2023