Majlis 3 – 20 Ramzaan ul Mubarak 1439 / 05 June 2018

Topic: Imamat Az Quran – امامت از قرآن

H.I Syed Kazim Abbas Naqvi
حجۃ السلام سید کاظم عباس نقوی

Venue: Imambargah Sharikatul Hussain (as) Gulistan-e-Johar , Karachi