1st Nauha: Muharram 1440/2018

Labbaik Allhuma Labbaik – لبیک اللھمہ لبیک
Nateja-e-Fikr : Syed Ali Deep Rizvi