Haider Haider (as)
حیدر حیدر علیہ السلام

Nauha Khuwan: Aatir Haider
Kalam: Jafar Askari Jafar

Muharram 1441/2019

Video Edit By: Wisdom Gateway Production