شب قدر ہدف و مقصد
حجۃ الاسلام مولانا محمد امین شہیدی