• ...[Dars 7] Mah-e-Ramzaan 1443 | H.I Zair Abbas | Muhammadi Dera | Karachi | Urdu

 • ...[Dars 9] Mah-e-Ramzaan 1443 | H.I Zair Abbas | Muhammadi Dera | Karachi | Urdu

 • ...[Dars 8] Mah-e-Ramzaan 1443 | H.I Zair Abbas | Muhammadi Dera | Karachi | Urdu

 • ...[Dars 7] Mah-e-Ramzaan 1443 | H.I Raza Mehdi | Topic: Hazrat Nooh a.s | Muhammadi Dera | Karachi | Urdu

 • ...[Dars 4] Sorah Luqman | H.I Mubashir Haider Zaidi | 15th Ramzan 1443 | Shah Faisal | Karachi | Urdu

 • ...[Dars 2] Sorah Luqman | H.I Mubashir Haider Zaidi | 13th Ramzan 1443 | Shah Faisal | Karachi | Urdu

 • ...[Dars 1] Sorah Luqman | H.I mubashir Haider Zaidi | 12th Ramzan 1443 | Shah Faisal | Karachi | Urdu

 • ...[Dars 2] Imam e Zamana ajf | H.I Muhammad Hussain Raeesi | 10th Ramzan 1443 | Shah Faisal | Karachi | Urdu

 • ...[Dars 1] Imam e Zamana ajf | H.I Muhammad Hussain Raeesi | 9th Ramzan 1443 | Shah Faisal | Karachi | Urdu

 • ...[Dars 15] Mah-e-Ramzaan 1443 | H.I Syed Kazim Abbas Naqvi | Soldier Bazar | Karachi | Urdu

 • ...[Dars 16] Mah-e-Ramzaan 1443 | H.I Mubashir Haider Zaidi | Bhojani Hall | Karachi | Urdu

 • ...[Dars 14] Mah-e-Ramzaan 1443 | H.I Syed Kazim Abbas Naqvi | Soldier Bazar | Karachi | Urdu