• ...Majlis -e- Shahadat Imam Jafar Sadiq (as) | Moulana Yaseen Majlisi | 05 June 2021 | Urdu

 • ...Majlis -e- Shahadat Imam Jafar Sadiq (as) | H.I Syed Ali Murtaza Zaidi | 06 June 2021 | Urdu

 • ...[Majlis-e-Aza] Shahadat Imam Ali Naqi (as) | H.I Hasan Zafar Naqvi | 15 February 2021 | Urdu

 • ...[Majlis] Shahadat Hazrat Muslim Ibne Aqeel (as) | H.I Syed Sadiq Raza Taqvi – Urdu

 • ...[03] Maarfat Or Shahadat, Ahlebait (as) Ke Talemat Ke Roshni May | H.I Syed Ali Murtaza Zaidi – Urdu

 • ...[02] Maarfat Or Shahadat, Ahlebait (as) Ke Talemat Ke Roshni May | H.I Syed Ali Murtaza Zaidi – Urdu

 • ...[Majlis] Imam Sadiq (as) Ke Nigah May Momin Ke 4 Bunyadi Sifaat | H.I Sadiq Raza Taqvi

 • ...Taleemat -e- Imam Jafar Sadiq (as) Say Aik Dars | H.I Syed Ali Murtaza Zaidi | 17 June 2020

 • ...[Majlis] Shahadat Hazrat Zainab Kubra (sa) | H.I Syed Sadiq Raza Taqvi

 • ...[Majlis] Shahadat Hazrat Zainab Kubra (sa) | H.I Syed Ali Murtaza Zaidi

 • ...[Majlis] Wafat-e-Janab Ummul Banneen (sa) | H.I Muhammad Raza Dawoodani

 • ...[Majlis] Wafat Hazrat AbuTalib (as) | H.I Muhammad Haider Naqvi | 1441/2019