• ...Clip – Imam Khomeni R.A. Zulm K Khelaf Tahreek e Anbia Ke Waris – H.I. Raja Nasir Abbas

 • ...[Naveed-E-Sahar Convention] Spk: H.I Allama Raja Nasir Abbas Jaffri | ISO Karachi Division

 • ...[Jashn-e-Wilayat-e-Mola Ali as] – Speech | H.I Allama Raja Nasir Abbas Jafari

 • ...Baydar-E-Ummat Conference Bhitt Shah [2016] – Alama Raja Nasir

 • ...[Himayat Mazloomin Conference] Speech – H.I Raja Nasir Abbas | Gen Sec MWM

 • ...[Warisan e Wilayat Conference] Speech : H.I Raja Nasir Abbas – 10 Oct 2015

 • ...[Azmat e Shuhada Conference] Speech : Maulana Raja Nasir – 01 January 2016

 • ...Wiladat e Hazrat Muhammad (SAW) & Imam Jafar Sadiq – H.I Raja Nasir – 17 Rabi ul Awal 2015

 • ...[Seminar] Shaheed Mina Mubaligh wa madafah Dr. Ghulam Muhammad Fakhruddin – H.I Raja Nasir Abbas – 27 Safar 1438

 • ...Dawat e Iftaar – Speech : H.I Raja Nasir – 07 July 2015

 • ...[خط امام خمینی کی معرفت اور شناخت] Speech : H.I Raja Nasir Abbas- Jamshoro

 • ...[MWM Convention 2015] شہید باقر الصدر : H.I Raja Nasir – 4, 5 April 2015