• ...[مجلس ترحیم | آیت اللہ ابراہیم رئیسی و رفقاء | H.I Molana Hafiz Syed Muhammad Haider Naqvi | Markazi Imambarah Jafar e Tayyar Society | Karachi | 21 May 2024 | Urdu

 • ...[مجلس برسی شہید خرم ذکی] H.l Molana Hafiz Syed Mohammad Haider Naqvi | Imambargah IRC Karachi | 18 May 2024 | Urdu

 • ...Majlis Barsi Shaheed Khuram Zaki | H.l Molana Hafiz M. Haider Naqvi | Imb IRC Karachi l 18 May 2024

 • ...[Ramzan Dars 10] تفسیر سورة الشعراء | H.I Molana Hafiz Syed Mohammad Haider Naqvi | P.E.C.H.S Karachi | 21 March 2024 | 1445H | Urdu

 • ...[Ramzan Dars 9] تفسیر سورة الشعراء | H.I Molana Hafiz Syed Mohammad Haider Naqvi | P.E.C.H.S Karachi | 20 March 2024 | 1445H | Urdu

 • ...[Ramzan Dars#9] تفسیر سورہ الشعراء l H.I Molana Hafiz Haider Naqvi | P.E.C.H.S Karachi l 19Mar2024

 • ...[Ramzan Dars 8] تفسیر سورة الشعراء | H.I Molana Hafiz Syed Mohammad Haider Naqvi | P.E.C.H.S Karachi | 19 March 2024 | 1445H | Urdu

 • ...[Ramzan Dars 6 Part2] سیاسی کردار سازی از نظر قرآن | H.I Molana Hafiz Syed Mohammad Haider Naqvi | Bhojani Hall | Soldier Bazar Karachi | 19 March 2024 | 1445H | Urdu

 • ...[Ramzan Dars 5 Part1] سیاسی کردار سازی از نظر قرآن | H.I Molana Hafiz Syed Mohammad Haider Naqvi | Bhojani Hall | Soldier Bazar Karachi | 18 March 2024 | 1445H | Urdu

 • ...[Ramzan Dars 7] تفسیر سورة الشعراء | H.I Molana Hafiz Syed Mohammad Haider Naqvi | P.E.C.H.S Karachi | 18 March 2024 | 1445H | Urdu

 • ...[Ramzan Dars 6] تفسیر سورة الشعراء | H.I Molana Hafiz Syed Mohammad Haider Naqvi | P.E.C.H.S Karachi | 17 March 2024 | 1445H | Urdu

 • ...[Ramzan Dars 5] تفسیر سورة الشعراء | H.I Molana Hafiz Syed Mohammad Haider Naqvi | P.E.C.H.S Karachi | 16 March 2024 | 1445H | Urdu