• ...[Ashra e Majalis 2 – 1445] H.I Molana Nusrat Abbas Bukhari | Imambargah Samarah | New Rizvia Society Karachi | 19 July 2023 | Urdu

 • ...[Ashra e Majalis 1 – 1445] H.I Molana Nusrat Abbas Bukhari | Imambargah Samarah | New Rizvia Society Karachi | 18 July 2023 | Urdu

 • ...[Majlis e Aza] Ayyam e Fatimiya s.a | H.I Molana Syed Nusrat Abbas Bukhari | Markazi Imambargah Jaffar e Tayar Society | Karachi | 2022 | 1444 | Urdu

 • ...[Majlis e Aza] Ayyam e Fatimiya s.a | H.I Molana Syed Nusrat Abbas Bukhari | Azakhana Sughra | Korangi Karachi | 2022 | 1444 | Urdu

 • ...[Majlis e Aza] Ayyam e Fatimiya s.a | H.I Molana Syed Nusrat Abbas Bukhari | Imambargah Nasiran Hussain | Shah Faisal Colony Karachi | 2022 | 1444 | Urdu

 • ...[Majlis e Aza] Ayyam e Fatimiya s.a | H.I Molana Syed Nusrat Abbas Bukhari | Azakhana e Imamia | J1 Korangi Karachi | 2022 | 1444 | Urdu

 • ...[Arbaeen e Hussaini 2022] Majlis e Aza ] H.I Molana Syed Nusrat Abbas Bukhari | Karbala | 17 September 2022 | Urdu

 • ...[Majlis] Molana Syed Nusrat Abbas Bukhari | Imambargah Nabi Pura | Lahore | 1st September 2022 | WGP | Urdu

 • ...[Youm-e-Hussain a.s] NED University Karachi | H.I Molana Syed Nusrat Bukhari | 04 August 2022 | WGP | Urdu

 • ...[Ashra e Majalis 10] H.I Molana Nusrat Bukhari | Imambargah Samarrah New Rizvia | 8th August 2022 | Urdu

 • ...[Ashra e Majalis 9] H.I Molana Nusrat Bukhari | Imambargah Samarrah New Rizvia | 7th August 2022 | Urdu

 • ...[Ashra e Majalis 8] H.I Molana Nusrat Bukhari | Imambargah Samarrah New Rizvia | 6th August 2022 | Urdu