• [Majlis] Rooz -e- Qayamat Ke Hasratain | H.I Sadiq Raza Taqvi | Urdu