• [Majlis] Chelum Baraey Essal Sawab Tanveer Ahmed Zaidi | H.I Kazim Abbas Naqvi | Urdu

 • Majlis -e- Aza | H.I Kazim Abbas Naqvi | 24th Safar 1443/2021 | Urdu

 • [Speech] Youm-e-Hussain (as) 1443 | H.I Kazim Abbas Naqvi | Dow Medical College, Karachi | Urdu

 • [3] Ahlay Zikar Or Karbala | H.I Kazim Abbas Naqvi | Muharram 1443/2021 | Urdu

 • [6] Ahlay Zikar Or Karbala | H.I Kazim Abbas Naqvi | Muharram 1443/2021 | Urdu

 • [5] Ahlay Zikar Or Karbala | H.I Kazim Abbas Naqvi | Muharram 1443/2021 | Urdu

 • [2] Ahlay Zikar Or Karbala | H.I Kazim Abbas Naqvi | Muharram 1443/2021 | Urdu

 • [Clip] Shaair Allah Ke Shaouri Tazeem | شعائر اللہ کی شعوری تعظیم | H.I Kazim Abbas Naqvi | Urdu

 • [Clip] Eid-e-Ghadeer , Sab Say Bari Eid | H.I Kazim Abbas Naqvi | Urdu

 • [Clip] Aadaab -e- Islami Ke Ahmeyat | H.I Syed Kazim Abbas Naqvi | Urdu

 • [Clip] Minber, Khitabat Kay Liey Nahi | H.I Syed Kazim Abbas Naqvi | Urdu

 • [Majlis] Essal -e- Sawab | Khitab: H.I Syed Kazim Abbas Naqvi | Urdu

Next Page »