• [Zavia | Part 2] Current Affairs Analysis Program | H.I Ali Murtaza Zaidi | 16 November 2021 | Urdu

  • [Zavia | Part 1] Current Affairs Analysis Program | H.I Ali Murtaza Zaidi | 16 November 2021 | Urdu

  • [Zavia | زاویہ] Current Affairs Analysis Program | H.I Ali Murtaza Zaidi | 13 June 2021 | Urdu